Műegyetemi levegőszennyezés vizsgálólaboratórium - Munkahelyi légtér mérés, légszennyezés mérés, emisszió mérés

Emisszió mérés, emisszió vizsgálat és pontforrás kibocsátás mérés, telepített emisszió mérő rendszerek kalibrálása MSZ EN 14181 szerint. Emissziós vizsgálat és emisszió mérése. Akkreditált vizsgálólaboratóriumunk tevékenysége a légszennyezés mérés és légszennyezés vizsgálat széles körét lefedi, mint például pontforrás légszennyezés mérés, környezeti légszennyezettség mérés, munkahelyi légszennyezés vizsgálat, egyéb belső téri légterek vizsgálata, beleértve a tisztatereket is. Akkreditált munkahelyi légtér mérés a legtöbb előforduló káros anyagra és kvarc mérése. Kültéri (környezeti) levegőminőség (immisszió) vizsgálat

Kategóriák: 
Kép: